Inzicht in de resultaten van uw HR-beleid en effecten op de organisatiedoelen

Zichtbare kostenbesparing


GoversSalarisConsultancy beschikt over een breed scala aan KPI's, management- en controlerapportages, waarmee u snel en eenvoudig toegang krijgt tot de voor u noodzakelijke personele stuurinformatie. Met de door GoversSalarisConsultancy ontwikkelde rapportages en controlelijsten bent u in staat versneld - zonder tijdrovende data-analyse en ontwikkeltijd - toegang te krijgen tot uw personele lasten, kengetallen en de trendmatige ontwikkeling van HRM-inkomsten en -uitgaven. Ons P-control-raamwerk stelt u in staat makkelijker aansluiting te vinden met de financiële/accounting informatie van FEZ.

GoversSalarisConsultancy werkt met het e-HRM portfolio Youforce (=voormalig Raet online). Dit programma biedt u een volledig pallet aan applicaties die het mogelijk maakt Human Resources (HR)-processen te optimaliseren. Deze software biedt u als werkgever kengetallen en inzicht in de resultaten van uw HR-beleid en effecten op de organisatiedoelen.

De HR-software maakt het eveneens mogelijk voor managers om te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers, wat leidt tot een zichtbare kostenbesparing. Door de online technologie is het relatief eenvoudig de HR-data te koppelen aan andere belangrijke bedrijfsinformatie zoals klanttevredenheid en financiële data. GoversSalarisConsultancy is gespecialiseerd in de ontwikkeling en onderhoud van deze applicaties, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van deze software.