Contact

Personeelsadministratie

Het opzetten, invoeren en onderhouden van uw personeelsadministratie aangaande instroom, doorstroom en uitstroom van uw vaste en tijdelijke medewerkers legt de basis voor goed werkgeverschap. Meer weten ->

Salarisadministratie

De verwerking, administratie en uitbetaling van salarissen is een maandelijks terugkerend proces. De toename in de variabiliteit van arbeidsvoorwaarden en -contractvormen stellen steeds hogere eisen aan de foutloze afhandeling van het proces van salarisverwerking. Meer weten ->

HRM-Control

Meetbaar zicht en grip op het menselijk kapitaal binnen uw organisatie neemt aan belang toe. De personele kosten vormen immers een substantieel deel van uw totale begroting. Tijdgeest en schaarste van middelen introduceren rendementsvragen m.b.t. investeringen in personeel, kostennormering t.a.v. overhead/onderwijzend personeel. Meer weten ->

Applicatiebeheer

Uw organisatie verandert in de loop van de tijd: mensen, processen, informatiebehoefte e.d. Uw personeels- en salarisadministratie dient deze ontwikkelingen te volgen. Dit betekent het continu aanpassen, (her)inrichten en in gebruik nemen van nieuwe en bestaande functionaliteiten van uw HRM-systeem. GoversSalarisConsultancy biedt ondersteuning bij het inrichten en invullen van uw functionele applicatiebeheer. Meer weten ->

Actueel

Download hier onze brochures

Onze nieuwe brochure is uit!

Nieuwe website online

Op 1 oktober 2014 is de nieuwe website van GoversSalarisConsultancy BV gelanceerd. Deze lancering is het startschot voor een brede (her)introductie van onze producten en diensten bij onze klanten en relaties. Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze nieuwe en bestaande dienstverlening, klik dan op de link ->

"wij doen waar wij goed in zijn, zodat u kunt doen waar u goed in bent"